حلقه کمر بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۲۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۱ چک ۲۸۹,۸۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۳ چک ۳۰۲,۴۰۰ ۳۱۵,۸۰۰
۵ چک ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

حلقه کمر دیاموند سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۳۱۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۲۷,۰۰۰ ۱,۴۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

راکت پینگ پنگ آدیداس آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۷,۴۰۰ ۴۲۷,۶۰۰
۱ چک ۴۲۵,۹۰۰ ۴۴۷,۱۰۰
۳ چک ۴۴۴,۴۰۰ ۴۶۶,۵۰۰
۵ چک ۴۶۳,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

توپ فوتبال سایز ۴ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۱,۰۰۰ ۸۶۱,۵۰۰
۱ چک ۸۵۸,۳۰۰ ۹۰۰,۶۰۰
۳ چک ۸۹۵,۶۰۰ ۹۳۹,۸۰۰
۵ چک ۹۳۳,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

حلقه کمر ماساژی مگنتی دوبل استار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۱,۹۲۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۰۲,۰۰۰ ۲,۱۰۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۸۶,۰۰۰ ۲,۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

حلقه کمر مگنتی دیاموند سلفونی سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۲۱۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۷۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حلقه کمر ماساژی جعبه ای سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۶۸,۰۰۰ ۱,۸۵۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۹۳۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

توپ والیبال سایز ۵ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۱,۰۰۰ ۸۶۱,۵۰۰
۱ چک ۸۵۸,۳۰۰ ۹۰۰,۶۰۰
۳ چک ۸۹۵,۶۰۰ ۹۳۹,۸۰۰
۵ چک ۹۳۳,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اسکوتر زرین L۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

کفش اسکیت آموزشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۴۲,۰۰۰ ۲,۱۴۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۳۱,۰۰۰ ۲,۲۳۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۳۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

اسکیت برد بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۵۱,۰۰۰ ۲,۱۵۲,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۴۴,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

توپ پینگ پنگ طرح خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۱ چک ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۳ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۵ چک ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا