فروش عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

منچ سفره ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۲,۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۱۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

منچ مارپله چهار گوش بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۴۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۳,۶۰۰ ۷۵,۴۰۰
۲ ماهه ۷۶,۸۰۰ ۷۸,۷۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۶,۱۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دوچرخه فکری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۴۰۰ ۶۰۵,۴۰۰
۱ ماهه ۶۱۷,۳۰۰ ۶۳۲,۹۰۰
۲ ماهه ۶۴۴,۱۰۰ ۶۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۱,۰۰۰ ۶۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

حلقه هوش جوجه متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۶,۸۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۹,۹۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۹۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۶,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

کلبه هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۷,۰۰۰ ۱,۷۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۸۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۹۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۶,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

مکعب هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۴۷,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۱۴,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

آزمایشگاه رباتیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳ عدد

تانگو ( tango )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۶,۸۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۹,۹۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۹۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۶,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شهر کوچک علائم دار بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۹,۸۰۰ ۷۳۵,۶۰۰
۱ ماهه ۷۵۲,۵۰۰ ۷۶۹,۱۰۰
۲ ماهه ۷۸۵,۲۰۰ ۸۰۲,۵۰۰
۳ ماهه ۸۱۸,۰۰۰ ۸۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا