لیست قیمت فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

آزمایشگاه رباتیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳ عدد

کلبه هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۷,۰۰۰ ۱,۷۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۸۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۹۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

هوش چین یک تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۲,۰۰۰ ۱,۸۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۹۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مکعب هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۴۷,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۱۴,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

پازل شهر حیوانات زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۴۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۴۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

شطرنج فدراسیون بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۹,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۱,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۳,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پازل رنگ ها و اشکال زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل حیوانات زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل اعداد زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل نقشه جهان زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۶,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بازی من کیستم ؟ ( تانگو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا