فروش عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

شطرنج فدراسیونی کیفی بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۹۷,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۴۲,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۸۷,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل ۲۰۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۵۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۲,۰۰۰ ۱,۶۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل ۱۰۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۹,۸۰۰ ۷۹۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۰۵,۵۰۰ ۸۲۶,۲۰۰
۲ ماهه ۸۳۱,۲۰۰ ۸۵۲,۶۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پازل ۱۵۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۶,۷۰۰ ۴۳۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۵۴,۹۰۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳ ماهه ۴۶۹,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پازل ۶۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۴۰۰ ۶۳۷,۹۰۰
۱ ماهه ۶۴۲,۹۰۰ ۶۵۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۶۳,۴۰۰ ۶۷۹,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

منچ و مارپله جعبه ای بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۶,۳۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اونو ۶۰ کارتی (۴۰۰۳)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۶,۶۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۱۶,۷۰۰ ۳۲۴,۳۰۰
۲ ماهه ۳۲۶,۸۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

اونو ۱۲۰ کارتی صادراتی (۹۷۰۰۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۹,۸۰۰ ۷۹۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۰۵,۵۰۰ ۸۲۶,۲۰۰
۲ ماهه ۸۳۱,۲۰۰ ۸۵۲,۶۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

شطرنج فدراسیونی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فوم اکلیلی ۱۰ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۶,۷۰۰ ۴۲۴,۹۰۰
۱ ماهه ۴۳۰,۵۰۰ ۴۳۸,۹۰۰
۲ ماهه ۴۴۴,۲۰۰ ۴۵۲,۹۰۰
۳ ماهه ۴۵۸,۰۰۰ ۴۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج جعبه ای بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۲,۲۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۶۷,۱۰۰ ۴۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸۲,۰۰۰ ۴۹۴,۷۰۰
۳ ماهه ۴۹۷,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اونو ۶۰ کارتی صادراتی (۹۷۰۰۱)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۹,۵۰۰ ۴۷۱,۳۰۰
۱ ماهه ۴۷۴,۷۰۰ ۴۸۶,۹۰۰
۲ ماهه ۴۸۹,۸۰۰ ۵۰۲,۴۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا