فروش عمده اسباب بازی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ ۲۳,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۸۳۰,۰۰۰ ۲۴,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

صندلی ماشین کامفورت بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱۹,۶۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ ۲۰,۵۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ ۲۲,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میکسر بتن تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میکسر کنترلی huina

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۵,۲۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

آفروید رپتور کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۶۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ۱۴,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لیفتراک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر وغلتک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا