فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

خاور کمپرسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۹۲,۰۰۰ ۳,۴۴۹,۰۰۰
۱ چک ۳,۴۴۲,۰۰۰ ۳,۶۰۶,۰۰۰
۳ چک ۳,۵۹۲,۰۰۰ ۳,۷۶۳,۰۰۰
۵ چک ۳,۷۴۲,۰۰۰ ۳,۹۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۵۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۵۶,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۷۴,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۴۸۸,۰۰۰ ۶,۸۰۶,۰۰۰
۱ چک ۶,۷۸۳,۰۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰
۳ چک ۷,۰۷۸,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰
۵ چک ۷,۳۷۳,۰۰۰ ۷,۷۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اتوبوس اسکانیا درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱,۶۷۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۶۸,۰۰۰ ۱,۷۴۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۱۴,۰۰۰ ۱,۹۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۷۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۷۳,۰۰۰ ۱,۸۵۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۳۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

سوپر جرثقیل بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
۱ چک ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۴,۶۹۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۹۰۳,۰۰۰
۵ چک ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۵,۱۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۸۶,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۶۸,۰۰۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون نوشابه ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱ چک ۲۴۸,۴۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۳ چک ۲۵۹,۲۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۵ چک ۲۷۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سمند پلیس وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۷۰۰ ۷۳۲,۱۰۰
۱ چک ۷۳۰,۴۰۰ ۷۶۵,۴۰۰
۳ چک ۷۶۲,۲۰۰ ۷۹۸,۷۰۰
۵ چک ۷۹۴,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تریلی ماشین بر پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۷,۹۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۳,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین مک کوئین وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۸,۹۰۰ ۵۲۲,۷۰۰
۱ چک ۵۲۱,۶۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۳ چک ۵۴۴,۳۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۵ چک ۵۶۷,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تریلی ۳ مدل قدرتی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۲۷,۴۰۰
۱ چک ۶۲۵,۶۰۰ ۶۵۵,۹۰۰
۳ چک ۶۵۲,۸۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۵ چک ۶۸۰,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا