لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

استیکر اسب شب تاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ چک ۰ ۰
۳ چک ۰ ۰
۵ چک ۰ ۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

مداد مشکی رابیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۸۰۰
۱ چک ۱۵,۶۰۰ ۱۶,۵۰۰
۳ چک ۱۶,۳۰۰ ۱۷,۲۰۰
۵ چک ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۳۰۴ عدد

مداد مشکی چوب مشکی البرز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۸۰۰
۱ چک ۱۵,۶۰۰ ۱۶,۵۰۰
۳ چک ۱۶,۳۰۰ ۱۷,۲۰۰
۵ چک ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد مشکی ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۶۰۰ ۱۸,۴۰۰
۱ چک ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۳ چک ۱۹,۲۰۰ ۲۰,۱۰۰
۵ چک ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ چک ۱۹,۳۰۰ ۲۰,۲۰۰
۳ چک ۲۰,۱۰۰ ۲۱,۱۰۰
۵ چک ۲۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

تراش پلاستیکی DAF۶۴۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۳۰۰ ۲۰,۲۰۰
۱ چک ۲۰,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۳ چک ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۵ چک ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰۰ عدد

پاک کن ۱۱۱۱ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ چک ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۳ چک ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۵ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

توپ پینگ پنگ طرح خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۱ چک ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۳ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۵ چک ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

پاک کن رنگی ۱۲۶۰ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۶,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۷,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۲۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲۰ عدد

خودکار آبی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۶,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۷,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۲۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار قرمز تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶,۴۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۷,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا