لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

صندلی ماشین کامفورت بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
۱ چک ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۲۰,۰۰۰
۳ چک ۱۹,۸۴۰,۰۰۰ ۱۹,۸۴۰,۰۰۰
۵ چک ۲۰,۶۷۶,۰۰۰ ۲۰,۶۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیف لپ تاپ پارسیکار ۱۹۰۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۰,۰۰۰
۱ چک ۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۹۰,۰۰۰
۳ چک ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۴,۴۹۰,۰۰۰
۵ چک ۱۴,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۱۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

کیف لپ تاپ پارسیکار ۱۹۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰
۱ چک ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۷۱۰,۰۰۰
۳ چک ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱۳,۲۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۳,۱۷۶,۰۰۰ ۱۳,۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

آفروید رپتور تایفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۲,۵۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲,۴۸۱,۰۰۰ ۱۳,۰۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

آفروید رپتور کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۲,۵۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲,۴۸۱,۰۰۰ ۱۳,۰۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۷,۸۸۴,۰۰۰
۱ چک ۷,۸۵۶,۰۰۰ ۸,۲۴۳,۰۰۰
۳ چک ۸,۱۹۸,۰۰۰ ۸,۶۰۱,۰۰۰
۵ چک ۸,۵۴۰,۰۰۰ ۸,۹۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیف لپ تاپ ۱۹۲۱ ایمر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۶۵۹,۰۰۰
۱ چک ۷,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۰۰۷,۰۰۰
۳ چک ۷,۹۶۴,۰۰۰ ۸,۳۵۵,۰۰۰
۵ چک ۸,۲۹۶,۰۰۰ ۸,۷۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کفش اسکیت جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۲۲۹,۰۰۰ ۷,۵۸۵,۰۰۰
۱ چک ۷,۵۵۷,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰
۳ چک ۷,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۲۷۵,۰۰۰
۵ چک ۸,۲۱۵,۰۰۰ ۸,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

مجیک کار PVC بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۶۵,۰۰۰ ۷,۳۰۸,۰۰۰
۱ چک ۷,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۶۴۰,۰۰۰
۳ چک ۷,۵۹۸,۰۰۰ ۷,۹۷۲,۰۰۰
۵ چک ۷,۹۱۵,۰۰۰ ۸,۳۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا