فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

واکر هولا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ ۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۹۷۰,۰۰۰ ۲۰,۴۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ ۲۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ ۲۱,۵۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۶۸۰,۰۰۰ ۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹,۶۶۰,۰۰۰ ۱۹,۶۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

صندلی ماشین کامفورت بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ ۱۸,۱۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ ۱۸,۶۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۱۶۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ ۱۹,۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ ۱۶,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میکسر بتن تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱۴,۱۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ ۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میکسر کنترلی huina

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴,۳۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

آفروید رپتور تایفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۶۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳,۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

آفروید رپتور کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۶۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳,۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ ۱۲,۵۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لیفتراک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱۱,۲۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱۱,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا