قیمت عمده کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

جامدادی کلاه دار تک سلفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۹۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ چک ۴۵۶,۹۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۳ چک ۴۶۸,۹۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۵ چک ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

جامدادی ۳ زیپ AM

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۱,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶ عدد

کوله پشتی CAMELACTIVE ۵ زیپ کد ۲۲۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۲۴۸,۰۰۰
۵ چک ۳,۲۴۸,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی MACK مارک فلز کد ۲۲۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۲۴۸,۰۰۰
۵ چک ۳,۲۴۸,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی CAT مارک فلز کد ۲۳۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۲۴۸,۰۰۰
۵ چک ۳,۲۴۸,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی بزرگ ۲۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲,۹۷۲,۰۰۰
۱ چک ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰
۳ چک ۳,۰۵۳,۰۰۰ ۳,۱۳۲,۰۰۰
۵ چک ۳,۱۳۲,۰۰۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف لپ تاپ چرمی دو سگک ۲۲۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۲,۸۶۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۲,۹۳۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۰۱۶,۰۰۰
۵ چک ۳,۰۱۶,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی بزرگ مارک فلز ۲۱۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۸۴,۰۰۰ ۴,۲۹۲,۰۰۰
۱ چک ۴,۲۹۷,۰۰۰ ۴,۴۰۸,۰۰۰
۳ چک ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی شخصیتی متوسط BALENCIAGA ۲۱۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۳۱,۰۰۰ ۱,۹۸۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۸۳,۰۰۰ ۲,۰۳۴,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ ۲۰۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۲,۸۶۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۲,۹۳۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۰۱۶,۰۰۰
۵ چک ۳,۰۱۶,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی شخصیتی ۲۰۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۶۳,۰۰۰ ۱,۸۰۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۰۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۵۶,۰۰۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی بزرگ NICE ۲۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۵۸,۰۰۰ ۳,۱۳۷,۰۰۰
۱ چک ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۲۲۲,۰۰۰
۳ چک ۳,۲۲۳,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۵ چک ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۳,۳۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا