فروش عمده خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله در پخش اسباب بازی برادران

 • لوازم التحریر خارجی

  لوازم التحریر...

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

 • سایر لوازم تحریر

  سایر لوازم تحریر

خط کش ژله ای ۳۰ سانتی نقاله دار صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶,۴۰۰ ۹۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۹,۶۰۰ ۱۰۲,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۸۰۰ ۱۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴۰ عدد

پرگار مدادی قاب دار صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۱۰۰ ۲۰۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۷,۷۰۰ ۲۱۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

نقاله ژله ای صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۴۰۰ ۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷,۸۰۰ ۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۱۶ عدد

شابلون اشکال هندسی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۱۲ عدد

شابلون حیوانات صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

شابلون گل و میوه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

خط کش طلقی ۳۰ سانتی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲,۷۰۰ ۴۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۵۰۰ ۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

خط کش طلقی ۲۰ سانتی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۱۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۱,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

گونیا ژله ای ۶۰ درجه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۴۰۰ ۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷,۸۰۰ ۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

گونیا طلقی ۶۰ درجه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۱۶ عدد

پرگار فلزی کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۷۰۰ ۲۱۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۱۱,۵۰۰ ۲۱۷,۱۰۰
۲ ماهه ۲۱۸,۲۰۰ ۲۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲۲۵,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸۰ عدد

خط کش ۱۵ سانت شابلون دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷,۳۰۰ ۲۸,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸,۲۰۰ ۲۹,۱۰۰
۲ ماهه ۲۹,۱۰۰ ۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۳۲ عدد
بالا