فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

کامیون معدن ۱۳۰ زرین F۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۵۳۶,۰۰۰ ۳,۶۲۷,۰۰۰
۱ چک ۳,۶۳۱,۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۷۲۷,۰۰۰ ۳,۸۲۳,۰۰۰
۵ چک ۳,۸۲۳,۰۰۰ ۳,۹۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سوپر آئودی پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

پرشیا اسپرت درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ چک ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۳ چک ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۵ چک ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ چک ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۳ چک ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تانک قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ چک ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۳ چک ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

موستانگ قدرتی استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ چک ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۳ چک ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۵ چک ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیسی استند قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ چک ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۳ چک ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۵ چک ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیس قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۷۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ چک ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۴,۷۰۰
۳ چک ۵۷۵,۲۰۰ ۵۸۹,۸۰۰
۵ چک ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بوگاتی سلفونی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۰۰۰ ۷۵۹,۴۰۰
۱ چک ۷۶۰,۰۰۰ ۷۷۹,۹۰۰
۳ چک ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۴۰۰
۵ چک ۸۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

استیو زرین J۱ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ارابه زرین E۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکانیا ۲۰۰۰ زرین A۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا