فروش عمده بازیهای دورهمی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

بازی نخ و مهره جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

اعصاب سنج سفیر کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

تست iQ کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۷,۶۰۰ ۳۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۴۰۰ ۳۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۳۸۱,۲۰۰ ۳۹۰,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

تخته میخی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۰,۵۰۰ ۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵۹۹,۷۰۰ ۶۱۵,۷۰۰
۲ ماهه ۶۱۸,۸۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

تاجر موفق کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۸,۹۰۰ ۷۷۸,۹۰۰
۱ ماهه ۷۸۳,۹۰۰ ۸۰۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۹۰۰ ۸۳۰,۳۰۰
۳ ماهه ۸۳۴,۰۰۰ ۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عمو پولدار کیفی آریانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

برج هیجان بازیما کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۸,۹۰۰ ۸۲۸,۱۰۰
۱ ماهه ۸۳۵,۶۰۰ ۸۵۵,۴۰۰
۲ ماهه ۸۶۲,۳۰۰ ۸۸۲,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸۹,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بازی xo

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۶,۶۰۰ ۲۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۳,۵۰۰ ۲۷۹,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شهر کودک مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۲,۳۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۹,۹۰۰ ۵۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۴۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

حکیم باشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۶۲,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۲۵,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ماسک و لایک مافیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۸,۵۰۰ ۳۸۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۹۱,۰۰۰ ۴۰۱,۳۰۰
۲ ماهه ۴۰۳,۵۰۰ ۴۱۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۱۶,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

شوتبال توری سیتی توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۲,۳۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۰۸,۵۰۰ ۵۲۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۷۰۰ ۵۳۸,۳۰۰
۳ ماهه ۵۴۱,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا