لیست قیمت خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله در پخش اسباب بازی برادران

ست خط کش ۴ عددی ژله ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

شابلون ژله ای ۲۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۶,۱۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۳۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۲ ماهه ۱۴۹,۱۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

خط کش ۳۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۲۰۰ ۲۳,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۰۰ ۲۳,۷۰۰
۲ ماهه ۲۳,۴۰۰ ۲۴,۳۰۰
۳ ماهه ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

تخته شاسی JM۱۱۱ مدرج پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۳۰۰ ۴۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۹۰۰ ۴۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۴۵۰,۴۰۰ ۴۶۲,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۲,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

خط کش ۴ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۶,۳۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۶۰۰ ۱۳۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

خط کش شابلون دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱,۴۰۰ ۳۲,۳۰۰
۱ ماهه ۳۲,۳۰۰ ۳۳,۲۰۰
۲ ماهه ۳۳,۱۰۰ ۳۴,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

صابون فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵,۱۰۰ ۸۶,۹۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۹,۳۰۰
۲ ماهه ۸۹,۷۰۰ ۹۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ست شابلون نشکن( ۲ عددی ) WONDERFUL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۳۰۰ ۹۷,۱۰۰
۱ ماهه ۹۶,۹۰۰ ۹۹,۷۰۰
۲ ماهه ۹۹,۴۰۰ ۱۰۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

ست ریاضی CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۲,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

خط کش ۴ تکه ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۶۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۳,۴۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا