خرید عمده مداد ، مداد رنگی ، خودکار در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

مداد رنگی ۲۴ رنگ مقوایی کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۸,۸۰۰ ۶۳۵,۱۰۰
۱ ماهه ۶۳۹,۲۰۰ ۶۵۶,۱۰۰
۲ ماهه ۶۵۹,۶۰۰ ۶۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۶۸۰,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

مداد سیاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵,۵۰۰ ۶۷,۳۰۰
۱ ماهه ۶۷,۶۰۰ ۶۹,۵۰۰
۲ ماهه ۶۹,۸۰۰ ۷۱,۷۰۰
۳ ماهه ۷۲,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ کوتاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۴۰۰ ۵۰۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۰۷,۶۰۰ ۵۲۰,۷۰۰
۲ ماهه ۵۲۳,۸۰۰ ۵۳۷,۳۰۰
۳ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ کوتاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۹,۳۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۴۷,۲۰۰ ۲۵۳,۸۰۰
۲ ماهه ۲۵۵,۱۰۰ ۲۶۱,۹۰۰
۳ ماهه ۲۶۳,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

مداد رنگی ۱+۱۲ آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۱,۷۰۰ ۸۱۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۱۷,۸۰۰ ۸۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۸۴۳,۹۰۰ ۸۶۶,۲۰۰
۳ ماهه ۸۷۰,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کیف ست نقاشی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۷۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۳,۸۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۳,۹۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۰۰۱,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ مقوا آسیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۴۶,۲۰۰ ۲۵۱,۹۰۰
۲ ماهه ۲۵۴,۱۰۰ ۲۵۹,۹۰۰
۳ ماهه ۲۶۲,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ مقوایی ۳ گوش وک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۶۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۳,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۷,۰۰۰ ۱,۸۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۸۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ست نقاشی ۹۰۵ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۵۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۴,۶۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۸۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۸۶۹,۰۰۰ ۴,۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

خودکار آبی اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

مداد قرمز آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۹۰۰ ۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۷۳,۳۰۰ ۷۵,۲۰۰
۲ ماهه ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۶۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز ۲۰۰۲۵ وک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸,۲۰۰ ۶۹,۱۰۰
۱ ماهه ۷۰,۵۰۰ ۷۱,۴۰۰
۲ ماهه ۷۲,۷۰۰ ۷۳,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد
بالا