فروش عمده فیجت ، اسکویشی ،میشبال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۵,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

توپ چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۲۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۸۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت فشاری سنجاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۹۰۰ ۲۵۲,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵۳,۶۰۰ ۲۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶۰,۳۰۰ ۲۶۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۶۷,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت خامه ای اسکویید گیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۱۰۰ ۳۰۱,۵۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۹,۷۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پاپیت ۴ مدل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۰,۱۰۰ ۲۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۷۷,۴۰۰ ۲۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲۸۴,۷۰۰ ۲۹۱,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۲,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

میشبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۵۸,۹۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پاپیت ۱۵ مدل جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۲۰۰ ۲۷۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۱,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸۲,۷۰۰ ۲۸۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیجت سگ خاک ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۳۳,۷۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

میشبال دونه اناری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵۲,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۲,۹۰۰ ۳۹۲,۲۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۳۰۰ ۴۰۲,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰۳,۶۰۰ ۴۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۹۲ عدد

فیجت خامه ای کفشدوزک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یونی کرن خاک ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۸,۶۰۰ ۲۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۶,۴۰۰ ۳۰۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳۰۴,۲۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا