قیمت عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

دکتری رنگارنگ ماتیا

قیمت کارتنی ۲۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ابزار ۲۹ قطعه کلاهدار درج

قیمت کارتنی ۹۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میز ابزار بی بی برن ۰۰۸۵۷

قیمت کارتنی ۲,۸۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۰۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پزشکی روکارتی

قیمت کارتنی ۱۳۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پمپ بنزین

قیمت کارتنی ۱,۶۲۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

پزشکی پروانه ای

قیمت کارتنی ۱۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

سوپر مارکت رویال ۰۰۸۴۳

قیمت کارتنی ۳,۵۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۸۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

پزشکی روکارتی بزرگ

قیمت کارتنی ۲۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پزشکی جعبه ای

قیمت کارتنی ۴۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

دستگاه کارتخوان

قیمت کارتنی ۴۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پزشکی کیفی جم

قیمت کارتنی ۶۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۳ عدد

پمپ بنزین ۲ نازله داتو

قیمت کارتنی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا