فروش عمده دومینو، لگوها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

میله هزار سازه ۵۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۶,۳۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۹,۲۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۲,۱۰۰ ۹۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۵,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۰,۶۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰۴,۴۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲۸,۲۰۰ ۹۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵۲,۰۰۰ ۹۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میله هزار سازه ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۹,۴۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۴۷,۸۰۰ ۷۶۶,۳۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۸۰۰ ۵۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۹۰۰ ۵۸۶,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۶,۹۰۰ ۶۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۶۰۲,۰۰۰ ۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

دومینو ۵۰۰ تکه جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۰۶,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

دومینو ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۷,۲۰۰ ۳۷۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۷۷,۱۰۰ ۳۸۶,۶۰۰
۲ ماهه ۳۸۷,۰۰۰ ۳۹۶,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۷,۰۰۰ ۴۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دومینو ۲۰۰ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۸,۳۰۰ ۵۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۵۵۲,۹۰۰ ۵۶۷,۱۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۴۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۲,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۲,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۱,۲۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

دومینو ۱۵۰ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۳,۲۰۰ ۴۶۴,۳۰۰
۱ ماهه ۴۶۵,۵۰۰ ۴۷۶,۹۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۷۰۰ ۴۸۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۹۰,۰۰۰ ۵۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لگو هزار کاره ۱۲۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا