لیست قیمت محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

قیمت کارتنی ۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

تفنگ حرارتی کوچک (خارجی)

قیمت کارتنی ۴۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین فنری ۲ موتوره حیوانات

قیمت کارتنی ۱,۰۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

ماشین حیوانات قدرتی

قیمت کارتنی ۶۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین ارتشی قدرتی

قیمت کارتنی ۵۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

حوله جادویی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

پرنده کوکی جور

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

توپ ساحلی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

ماشین فنری ۲ موتوره دایناسور و...

قیمت کارتنی ۹۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

قیمت کارتنی ۴۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۹۲ عدد

فیجت پرنده

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین آتشنشانی قدرتی

قیمت کارتنی ۵۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا