لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

ژل اسلایم خامه ای ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم دونه برفی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی ODDY

قیمت کارتنی ۱۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم اکلیلی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم پاستیلی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم میوه ای ODDY

قیمت کارتنی ۱۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم جور (چند مدل اسلایم) ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

قیمت کارتنی ۱۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

قیمت کارتنی ۴۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۴۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷ عدد

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

قیمت کارتنی ۵۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا