فروش عمده قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

ظرف غذا نی نی مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۶,۴۰۰ ۲۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲۲,۳۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۱۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۵۰۰ ۲۰۷,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۲۱۳,۵۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۹,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۶۰۰ ۱۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۷۰۰ ۱۲۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۱,۸۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه شیکر ۳ تکه همزن دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۲,۸۰۰ ۴۹۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۹۰۰ ۵۰۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۸,۹۰۰ ۵۲۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲۲,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه شیشه دو جداره مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۱,۴۰۰ ۴۱۱,۶۰۰
۱ ماهه ۴۱۲,۳۰۰ ۴۲۲,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۳,۱۰۰ ۴۳۳,۸۰۰
۳ ماهه ۴۳۴,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۳۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۱۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه قاشق دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۶,۸۰۰ ۳۵۵,۲۰۰
۱ ماهه ۳۵۶,۲۰۰ ۳۶۴,۸۰۰
۲ ماهه ۳۶۵,۶۰۰ ۳۷۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۵,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لیوان مخروطی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۲ ماهه ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۰,۴۰۰
۱ ماهه ۵۰۱,۶۰۰ ۵۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۴,۸۰۰ ۵۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۸,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۹۰۰ ۱۶۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۳۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶۹,۶۰۰ ۱۷۴,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۶۰۰ ۳۰۸,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰۸,۷۰۰ ۳۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۶,۸۰۰ ۳۲۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۵,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا