فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

مینی بوس بنز مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۳,۴۰۰ ۷۳۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۳۶,۹۰۰ ۷۵۵,۷۰۰
۲ ماهه ۷۶۰,۴۰۰ ۷۷۹,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۴,۰۰۰ ۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۶,۳۰۰ ۸۷۷,۲۰۰
۱ ماهه ۸۸۴,۵۰۰ ۹۰۶,۱۰۰
۲ ماهه ۹۱۲,۷۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۹۴۱,۰۰۰ ۹۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۹,۰۰۰ ۱,۶۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین بنز پلیس وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۳۶,۳۰۰ ۶۵۲,۳۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۶۰۰ ۶۷۳,۱۰۰
۳ ماهه ۶۷۷,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۴۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۶۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

سوپر جرثقیل بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۵,۱۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۲۰۴,۰۰۰ ۵,۳۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۳۷۰,۰۰۰ ۵,۵۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۵۳۷,۰۰۰ ۵,۶۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

خاور تانکر دار خزلی پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۹۳,۱۰۰ ۶۰۸,۱۰۰
۲ ماهه ۶۱۲,۰۰۰ ۶۲۷,۵۰۰
۳ ماهه ۶۳۱,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۷,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۱۷,۰۰۰ ۲,۲۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

پراید رنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۲,۶۰۰ ۸۴۳,۵۰۰
۱ ماهه ۸۴۹,۷۰۰ ۸۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۸۷۶,۸۰۰ ۸۹۹,۱۰۰
۳ ماهه ۹۰۴,۰۰۰ ۹۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میله هزار سازه ۵۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۹,۱۰۰ ۹۶۲,۷۰۰
۱ ماهه ۹۷۰,۰۰۰ ۹۹۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین ۲۰۶ پلیس و اسپرت وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۲,۶۰۰ ۸۴۳,۵۰۰
۱ ماهه ۸۴۹,۷۰۰ ۸۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۸۷۶,۸۰۰ ۸۹۹,۱۰۰
۳ ماهه ۹۰۴,۰۰۰ ۹۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تریلی ماک حمل ماشین درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۸,۹۰۰ ۷۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۹۴,۳۰۰ ۸۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۹,۶۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۸۴۵,۰۰۰ ۸۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا