قیمت عمده وسائل جنگی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کلت دلاوران درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۸۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۲۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

شمشیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۷,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

شمشیر رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۷,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

شوتر سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

کلت رعد ۸ تیر درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۶۰۰ ۱۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۴۰۰ ۱۵۳,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۲۰۰ ۱۵۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

تیروکمان درختی ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۹۰۰ ۱۵۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۹۰۰ ۱۶۰,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۵,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مجموعه کلت رعد درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۵۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

جت اژدهای توانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۹,۲۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۵۰۰ ۲۰۰,۲۰۰
۲ ماهه ۲۰۱,۷۰۰ ۲۰۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۷۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۱,۱۰۰ ۲۰۵,۸۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۵۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کلت کلانتر دو کاره درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۹,۲۰۰ ۲۰۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۰۵,۸۰۰ ۲۱۰,۵۰۰
۲ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۷,۲۰۰
۳ ماهه ۲۱۹,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

شمشیر قهرمانان آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۲۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۷,۱۰۰ ۲۲۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۲۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

شمشیر اژدها

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۲۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۷,۱۰۰ ۲۲۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۲۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد
بالا