لیست قیمت انواع چسب در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

چسب ماتیکی ۸ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۱۰۰ ۸۸,۸۰۰
۱ ماهه ۹۱,۰۰۰ ۹۲,۹۰۰
۲ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرمی عروسکی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۱۰,۸۰۰
۱ ماهه ۱۱۳,۱۰۰ ۱۱۵,۹۰۰
۲ ماهه ۱۱۸,۰۰۰ ۱۲۰,۹۰۰
۳ ماهه ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

چسب ماتیکی ۱۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۳,۷۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۸۰۰ ۱۴۳,۵۰۰
۲ ماهه ۱۴۵,۹۰۰ ۱۴۹,۷۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم ۷۲۸ پارسیکار PARSIKAR

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

سوزن دوخت ۲۴.۶ سیلور پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۷۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۵۵,۴۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۲ ماهه ۱۶۲,۲۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

چسب ماتیکی ۲۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۶,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۰,۲۰۰ ۱۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۱,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

جوهر استامپ پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

سوزن کش ۴۱۳ قفل دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۶,۳۰۰ ۲۸۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۸۸,۸۰۰ ۲۹۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰۱,۴۰۰ ۳۰۸,۱۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

چسب ماتیکی ۲۱ گرم CBS (۸۲۱)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۶,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۳,۷۰۰ ۳۲۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۳۰۰ ۳۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۱,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

پایه چسب t ۸۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۸۰۰ ۳۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۵۰۰ ۳۶۹,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷۷,۲۰۰ ۳۸۵,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین دوخت ۱۰۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۵,۲۰۰ ۵۹۸,۴۰۰
۱ ماهه ۶۱۱,۸۰۰ ۶۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۶۳۸,۴۰۰ ۶۵۲,۸۰۰
۳ ماهه ۶۶۵,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

پانچ DP۴۸۰ کانگورو ( KANGARO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۴,۳۰۰ ۷۱۰,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲۵,۸۰۰ ۷۴۲,۴۰۰
۲ ماهه ۷۵۷,۴۰۰ ۷۷۴,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد
بالا