قیمت عمده فیجت ، اسکویشی ،میشبال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۵,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

نرمالو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۲۷,۳۰۰ ۱۳۱,۱۰۰
۲ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۴,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۳۱ عدد

له شو لامپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۲۰۰ ۱۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۹,۴۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

میشبال دونه اناری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵۲,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

میشبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۵۸,۹۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خرس کریستالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۹۰۰ ۱۶۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۳۰۰ ۱۶۹,۱۰۰
۲ ماهه ۱۶۹,۶۰۰ ۱۷۳,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت جاکلیدی موز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۱,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فیجت یویو ایموجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۱ ماهه ۱۸۱,۴۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۲ ماهه ۱۸۶,۲۰۰ ۱۹۰,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت فیلیپو فیلیپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۶,۸۰۰ ۱۹۱,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۱,۹۰۰ ۱۹۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۹۶,۹۰۰ ۲۰۱,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فیجت پاتریک آناناسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۳۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۲ ماهه ۲۲۹,۱۰۰ ۲۳۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت میوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۳۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۲ ماهه ۲۲۹,۱۰۰ ۲۳۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت صیفی جات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۳۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۲ ماهه ۲۲۹,۱۰۰ ۲۳۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا