لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

قیمت کارتنی ۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

مک کوئین جعبه بن توی

قیمت کارتنی ۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بوگاتی اسپرت درنا

قیمت کارتنی ۱۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

هواپیما سلفونی

قیمت کارتنی ۱۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

هلی کوپتر ساختنی پرشین

قیمت کارتنی ۱۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین ال نود گلدن تویز

قیمت کارتنی ۱۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

آمبولانس گلدن تویز

قیمت کارتنی ۱۱۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین پراید گلدن تویز

قیمت کارتنی ۱۱۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بوگاتی پلیس درنا

قیمت کارتنی ۱۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

استند فروشگاهی مک کوئین بن توی

قیمت کارتنی ۱۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۸ عدد

ماشین کرمی روژان

قیمت کارتنی ۱۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا