فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

هواپیما سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۳۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۲,۸۰۰ ۱۴۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۷,۴۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

هواپیمای ۶ عددی رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۹۰۰ ۱۵۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۹۰۰ ۱۶۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۶,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

ماشین کوری کارسون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۶۰۰ ۲۰۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۱۰۰ ۲۰۷,۷۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۵۰۰ ۲۱۴,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ماشین خدمات شهری عقب کش وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۳,۸۰۰ ۲۲۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۲۰۰ ۲۳۶,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۸,۶۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۳ ماهه ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۶۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۳,۱۰۰ ۲۳۹,۷۰۰
۲ ماهه ۲۴۰,۵۰۰ ۲۴۷,۳۰۰
۳ ماهه ۲۴۸,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین طرح نشکن قدرتی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۷,۵۰۰ ۲۳۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۲,۵۰۰ ۲۴۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کامیون نوشابه ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۳۹,۷۰۰ ۲۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۲۴۷,۳۰۰ ۲۵۴,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۵,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

موتور p۶ تک جعبه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۶,۶۰۰ ۲۴۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۴۴,۴۰۰ ۲۵۰,۹۰۰
۲ ماهه ۲۵۲,۲۰۰ ۲۵۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

هواپیمای فکری آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۹۰۰ ۲۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۷۱,۶۰۰ ۲۷۸,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸۰,۳۰۰ ۲۸۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۸۹,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

موتور پرشی قدرتی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۴۰۰ ۲۷۴,۸۰۰
۱ ماهه ۲۷۷,۳۰۰ ۲۸۳,۸۰۰
۲ ماهه ۲۸۶,۱۰۰ ۲۹۲,۹۰۰
۳ ماهه ۲۹۵,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

فولکس سه عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۹۰۰ ۲۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۹۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۹۰۰ ۲۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

قطار big train ۵۱۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۹۰۰ ۲۸۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۹۰۰ ۲۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۹۰۰ ۲۹۹,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
بالا