لیست قیمت فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

سوسک نرم تن آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲۰۰ عدد

باغ وحش ۱۱۰

قیمت کارتنی ۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

فیگور لاک پشت نینجا

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیگور کماندو سلفونی راشا

قیمت کارتنی ۱۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۸ عدد

مچ بند بن تن آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

ربات نینجا بن توی

قیمت کارتنی ۲۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

باغ وحش زیبا

قیمت کارتنی ۲۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور هالک

قیمت کارتنی ۲۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ربات مبارز هیرو آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کرم ابریشم بازیگوش تک توی

قیمت کارتنی ۳۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

فیگور ونوم

قیمت کارتنی ۳۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور اسپایدرمن مفصلی

قیمت کارتنی ۴۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا