لیست قیمت محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

قیمت کارتنی ۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

حوله جادویی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

توپ ساحلی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

کایت رنگین کمان عرض ۸۵

قیمت کارتنی ۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

فیجت سگ خاک ژله ای

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پرنده کوکی جور

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

فیجت پرنده

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مرغ نالان خارجی

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

قیمت کارتنی ۳۳۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اردک حمام خارجی

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

فیجت کاکتوس

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا