خرید عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

اسلایم اکلیلی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ۷ رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروباد کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خامه ای آدامس کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۷۰۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

اسلایم ابروباد استوانه کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۲۰۰ ۱۹۴,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۵۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۰۴,۷۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اسلایم سان شاین کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۹۰۰ ۲۱۰,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۶۰۰ ۲۱۶,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۲,۳۰۰ ۲۲۲,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۶۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۲,۷۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۳۸,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۴۵,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا