لیست قیمت عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۴۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۴,۸۰۰
۳ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دختر کفشدوزکی با میز آرایش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۷۰۰ ۳۲۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۲۶,۱۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۵۰۰ ۳۴۵,۳۰۰
۳ ماهه ۳۴۷,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۴۷,۸۰۰ ۳۵۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۵۸,۹۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

عروسک شخصیتی دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۵,۸۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۷۷,۸۰۰ ۳۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۸۹,۹۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک ماکسی جعبه دار آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۱,۳۰۰ ۴۵۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۸,۱۰۰
۲ ماهه ۴۷۰,۴۰۰ ۴۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۵,۰۰۰ ۴۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دختر تاب سوار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کالسکه با عروسک حلما تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۸,۶۰۰ ۴۷۰,۴۰۰
۱ ماهه ۴۷۳,۷۰۰ ۴۸۵,۹۰۰
۲ ماهه ۴۸۸,۸۰۰ ۵۰۱,۴۰۰
۳ ماهه ۵۰۴,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک اختاپوس مودی (مخملی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۰,۴۰۰ ۴۸۱,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۵,۹۰۰ ۴۹۷,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۱,۴۰۰ ۵۱۳,۱۰۰
۳ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

باربی فروزن با بچه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۵,۰۰۰ ۴۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۴۹۰,۶۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۶,۳۰۰ ۵۱۴,۱۰۰
۳ ماهه ۵۲۲,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

عروسک دختر رومی سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۲,۳۰۰ ۵۰۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۰۸,۵۰۰ ۵۲۰,۷۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۷۰۰ ۵۳۷,۳۰۰
۳ ماهه ۵۴۱,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک خرگوش باهوش سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۶,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۴,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

خرس نافدار سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۵۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۸,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد
بالا