لیست قیمت قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

لیوان تاشو گلدن پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۱,۹۰۰ ۱۰۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۵,۲۰۰ ۱۰۸,۱۰۰
۲ ماهه ۱۰۸,۶۰۰ ۱۱۱,۵۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۱۲۶,۹۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۰,۹۰۰ ۱۳۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۳۰۰ ۱۳۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۵۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۷۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۹,۲۰۰ ۱۳۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۳۷,۷۰۰ ۱۴۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۷۰۰ ۱۴۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۳۰۰ ۱۵۴,۲۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

لیوان نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۶۰۰ ۱۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۴۰۰ ۱۵۳,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۲۰۰ ۱۵۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۶۰۰ ۱۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۴۰۰ ۱۵۳,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۲۰۰ ۱۵۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

قمقمه طرح فلزی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۱۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۴۰۰ ۱۶۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۰,۷۰۰ ۱۷۴,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح شیشه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۱۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۴۰۰ ۱۶۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۰,۷۰۰ ۱۷۴,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۳۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۲,۶۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
بالا