لیست قیمت خیابانی و بزرگ در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

زنگ اسکوتر و دوچرخه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۶۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۱۰۰ ۲۰۵,۸۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۵۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

حیوانات بادی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۳۴,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۲,۴۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۲,۵۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسکوتر فلزی (زنگ و ترمز دار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۴,۸۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۷۱,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۲۶,۰۰۰ ۵,۱۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۸۲,۰۰۰ ۵,۳۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۸۱,۰۰۰ ۵,۵۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۵۵۹,۰۰۰ ۵,۷۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۸۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۹۱۴,۰۰۰ ۶,۰۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین هپی کار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۵,۶۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۶۵۳,۰۰۰ ۵,۷۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۹۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۰۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

فیل ۴ چرخ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۴,۸۰۰ ۳۱۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۲۵,۲۰۰ ۳۲۵,۲۰۰
۲ ماهه ۳۳۵,۶۰۰ ۳۳۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

۴ چرخه اسب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۴,۸۰۰ ۳۲۲,۱۰۰
۱ ماهه ۳۲۵,۲۰۰ ۳۳۲,۷۰۰
۲ ماهه ۳۳۵,۶۰۰ ۳۴۳,۳۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

۴ چرخه سگ خانگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۴,۰۰۰ ۴۳۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۰۰۰ ۴۴۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۰۰۰ ۴۶۱,۷۰۰
۳ ماهه ۴۶۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

موتور کاوازاکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۹,۷۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۷۱۲,۵۰۰ ۷۱۲,۵۰۰
۲ ماهه ۷۳۵,۲۰۰ ۷۳۵,۲۰۰
۳ ماهه ۷۵۸,۰۰۰ ۷۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

موتور کوباتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۱,۶۰۰ ۷۰۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۲۴,۷۰۰ ۷۲۴,۷۰۰
۲ ماهه ۷۴۷,۸۰۰ ۷۴۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۷۱,۰۰۰ ۷۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسب چرخدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۷,۰۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد
بالا