لیست قیمت تاب، سرسره، میز، صندلی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

نی نی تاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۶,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۱,۲۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱,۲۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

تاب تشکی سایز متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تاب تشکی سایز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۹۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۸۵,۰۰۰ ۳,۰۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۱۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۳,۲۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میز تحریر ۴۰ * ۶۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۲۱,۰۰۰ ۳,۱۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۲۱,۰۰۰ ۳,۲۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۲۱,۰۰۰ ۳,۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

میز تحریر ۴۵ * ۶۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۳,۱۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۳۷,۰۰۰ ۳,۲۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

میز تحریر ۵۰ * ۷۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۳۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۳,۴۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۶۷,۰۰۰ ۳,۵۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی ۲ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۶۷,۰۰۰ ۴,۱۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۰۱,۰۰۰ ۴,۳۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۳۵,۰۰۰ ۴,۴۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۷۰,۰۰۰ ۴,۵۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

صندلی کودک رنگینک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۵,۹۰۰ ۴۹۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۱۲,۳۰۰ ۵۱۲,۳۰۰
۲ ماهه ۵۲۸,۶۰۰ ۵۲۸,۶۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تاب صادراتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۹,۸۰۰ ۷۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۴۳,۵۰۰ ۷۶۰,۴۰۰
۲ ماهه ۷۶۷,۲۰۰ ۷۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۷۹۱,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

صندلی تاشو تابا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۰۰۰ ۸۵۷,۲۰۰
۱ ماهه ۸۶۶,۶۰۰ ۸۸۵,۴۰۰
۲ ماهه ۸۹۴,۳۰۰ ۹۱۳,۷۰۰
۳ ماهه ۹۲۲,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی تاشو جوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۸,۲۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۹۸۹,۸۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۳,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی یویو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد
بالا