خرید عمده مداد ، مداد رنگی ، خودکار در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

ست نقاشی ۹۰۵ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۵۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۴,۶۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۸۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۸۶۹,۰۰۰ ۴,۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مداد رنگی ۳۶ رنگ فلز تخت پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۵۴,۰۰۰ ۳,۷۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۳,۸۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۹۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۰۱۶,۰۰۰ ۴,۱۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کیف ست نقاشی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۷۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۳,۸۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۳,۹۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۰۰۱,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ لوله ای دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۵۵,۰۰۰ ۲,۱۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۱۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۲۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ استوانه ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۷۳,۰۰۰ ۲,۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۲,۱۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ فلز شکرستان ( آزاده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۴۱,۰۰۰ ۱,۸۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۹۸,۰۰۰ ۱,۹۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ استوانه شکرستان ( آزاده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۴۱,۰۰۰ ۱,۸۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۹۸,۰۰۰ ۱,۹۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ مقوایی ۳ گوش وک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۶۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۳,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۷,۰۰۰ ۱,۸۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۸۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ فلز پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۱,۳۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ تراش و پاک کن دار پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۱,۳۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد ۱۲ رنگ مقوایی فسفری آرتیست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۲,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد رنگی لاک پشت ۱۲ رنگ مقوایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۸,۲۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
بالا