فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

میکسر کنترلی huina

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵,۳۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ ۱۶,۴۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ۱۶,۹۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

میکسر بتن تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱۵,۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

آفروید رپتور تایفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱۱,۹۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

آفروید رپتور کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱۱,۹۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ ۱۲,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لیفتراک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۴۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین کنترلی فلزی ۵ کانال ۲۰ کیلومتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ ۱۰,۴۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱۱,۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلر وغلتک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹,۸۲۷,۰۰۰ ۹,۸۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ۱۰,۴۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لودر تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹,۸۲۷,۰۰۰ ۹,۸۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ۱۰,۴۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

جرثقیل تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۴۸۷,۰۰۰ ۸,۴۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۷۶۷,۰۰۰ ۸,۷۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۰۴۷,۰۰۰ ۹,۰۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۳۲۷,۰۰۰ ۹,۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین آتش نشانی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸,۰۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۳۰۵,۰۰۰ ۸,۳۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۵۷۰,۰۰۰ ۸,۵۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۸۳۶,۰۰۰ ۸,۸۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر چادری تسما ۵۸۲۹۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۸۶۱,۰۰۰ ۷,۸۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۸,۱۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۳۷۹,۰۰۰ ۸,۳۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۶۳۹,۰۰۰ ۸,۶۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا