فروش عمده ورزش های کودکانه در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۷۸,۰۰۰ ۶,۹۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۲۹۵,۰۰۰ ۷,۲۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۶۱۲,۰۰۰ ۷,۶۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

کفش اسکیت آموزشی با لوازم ایمنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۳,۹۵۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۴,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۹۶,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکیت برد بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۴۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

بسکتبال پایه دار پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۲,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۰۲,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

تخته اسکیت کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

توپ دسته دار ۳۲۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

بولینگ جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۷,۱۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

بسکتبال جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۶,۹۰۰ ۷۱۲,۸۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۵,۲۰۰
۲ ماهه ۷۶۰,۳۰۰ ۷۷۷,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۲,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بیلیارد بن تن رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۹,۴۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۹۰۰ ۵۷۶,۸۰۰
۲ ماهه ۵۸۸,۴۰۰ ۶۰۱,۹۰۰
۳ ماهه ۶۱۳,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۶ عدد
بالا