لیست قیمت لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

ست دندان پزشکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۰۷,۰۰۰ ۴,۱۰۷,۰۰۰
۱ چک ۴,۱۱۵,۰۰۰ ۴,۲۱۸,۰۰۰
۳ چک ۴,۲۲۳,۰۰۰ ۴,۳۲۹,۰۰۰
۵ چک ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

سوپر مارکت رویال ۰۰۸۴۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۹۲۹,۰۰۰
۱ چک ۳,۹۳۳,۰۰۰ ۴,۰۳۵,۰۰۰
۳ چک ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۴,۱۴۱,۰۰۰
۵ چک ۴,۱۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

آتش نشان هوشمند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۹۲۳,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس پزشکی چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۱۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۶۴۷,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست پزشکی کیفی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۵۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۴۱۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۱۹,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۲,۵۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

ست باغبانی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۸۲,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۹۲,۰۰۰ ۲,۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست چرخ بستنی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۷۶۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۶۵,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۱۱,۰۰۰ ۱,۸۵۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۹۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست فروشگاهی Cash Register

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۲۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۳۱,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۷۷,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ابزار چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۲۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ابزار کیفی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۳,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چرخ خرید ۲ در ۱ دنیز ۰۰۸۴۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۷۲,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۳۳۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماهیگیر باطری خور نلیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا