لیست قیمت دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

لگو بریکس ۹۰۴ (۲۵۰ تکه)

قیمت کارتنی ۵,۰۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵,۴۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

قیمت کارتنی ۴,۲۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴,۵۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو ۳۰۰۰۰ صندوقی بریکس تویز ( کوشا بلوکز سابق )

قیمت کارتنی ۳,۹۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴,۲۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو سطل ۳۵۰ تکه

قیمت کارتنی ۳,۱۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۳۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو ۲۰۰۰۰ صندوقی بریکس تویز ( کوشا بلوکز سابق )

قیمت کارتنی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۲۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو سطلی ۲۷۰ تکه

قیمت کارتنی ۲,۸۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۹۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطلی ۱۳۸ تکه پرشین

قیمت کارتنی ۲,۱۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۲۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو کوشا بلوکز ۹۰۰۲

قیمت کارتنی ۲,۱۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۲۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو بریکس ۳۱۰ قطعه

قیمت کارتنی ۱,۸۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۰۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطل ساعتی ۲۰۱۳۰ بریکس تویز

قیمت کارتنی ۱,۸۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو پارک ۲۲۲ قطعه

قیمت کارتنی ۱,۸۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو چمدانی پرشین

قیمت کارتنی ۱,۷۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا