فروش عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

دایناسور تیرکس مفصلی آتا تویز

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ست ددپول آتا تویز

قیمت کارتنی ۸۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

دایناسور

قیمت کارتنی ۷۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

هالک باستر آتا تویز

قیمت کارتنی ۷۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۵ عدد

ست هالک روکارتی آتا تویز

قیمت کارتنی ۷۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

حیوانات مرغ و خروس امین تویز

قیمت کارتنی ۶۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۴ عدد

نیم ست روکارتی هالک

قیمت کارتنی ۶۵۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷ عدد

دایناسور بزرگ

قیمت کارتنی ۶۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور بتمن آتا تویز

قیمت کارتنی ۴۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

حیوانات مفصلی

قیمت کارتنی ۴۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سگ مفصلی تک جعبه

قیمت کارتنی ۴۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گربه مفصلی تک جعبه

قیمت کارتنی ۴۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا