خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ ۲۳,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۸۳۰,۰۰۰ ۲۴,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

صندلی ماشین کامفورت بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱۹,۶۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ ۲۰,۵۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ ۲۲,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میکسر بتن تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میکسر کنترلی huina

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۵,۲۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

آفروید رپتور کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۶۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ۱۴,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا