قیمت عمده محصولات اسباب بازی ها نیکو در پخش اسباب بازی برادران

مینی وانت نیکو

قیمت کارتنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اتوبوس مدرسه نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۵۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

جرثقیل ساز و باز نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

گردونه نشکن جعبه ای نیکو

قیمت کارتنی ۵۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین مسابقه ای نیکو

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مینی میکسر نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون خودروبر نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قایق موتوری نیکو

قیمت کارتنی ۱۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا