فروش عمده تولیدات �������� ���������� در پخش اسباب بازی برادران

کامیون نوشابه ماتیا

قیمت کارتنی ۱۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

دکتری رنگارنگ ماتیا

قیمت کارتنی ۱۵۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

چرخ عصا میخک ماتیا

قیمت کارتنی ۱۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

سرویس آشپزخانه آیسان ماتیا

قیمت کارتنی ۱۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

تیر کمان درختی ماتیا

قیمت کارتنی ۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کمپرسی کلاه دار ماتیا

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست راهسازی ماتیا

قیمت کارتنی ۵۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی کلاش پرتابی ماتیا

قیمت کارتنی ۱۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

تریلر مک کوئین ماتیا

قیمت کارتنی ۳۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جغجغه سولو ماتیا

قیمت کارتنی ۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دکتری کادویی ماتیا

قیمت کارتنی ۱۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

چرخ عصای گلریز ماتیا

قیمت کارتنی ۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا