فروش عمده تولیدات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

ماشین فلزی نظامی مدل ۲۳a

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۱۷,۰۰۰ ۵,۱۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۵۲,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۸۸,۰۰۰ ۵,۴۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۲۴,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

فن دستی خوک بد بو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

پهباد dx

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۰۴۷,۰۰۰ ۸,۲۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۸,۴۷۸,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۸,۷۰۱,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کایت عکس دار خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۶۰۰
۱ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۲,۰۰۰ ۷۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۷۲۰,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷۵ عدد

مداد اتود فشنگی چراغدار دونات پونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۱۰۰ ۲۲۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

هلیکوپتر سنسوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

پرنسس دنسر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۸۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۷۴,۰۰۰ ۲,۹۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۲۶,۰۰۰ ۳,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

خرچنگ موزیکال چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۱,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

فن دستی کوآلا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

هواپیما قدرتی نشکن Aeronef

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۳ ماهه ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

ماشین ۳d car

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا