فروش عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۱۰۰ ۲۷۶,۳۰۰
۱ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۸۰۰
۳ چک ۲۸۷,۰۰۰ ۳۰۱,۴۰۰
۵ چک ۲۹۹,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

حوله جادویی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۶,۴۰۰
۱ چک ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۶۰۰
۳ چک ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰
۵ چک ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

حیوانات فشاری نشکن جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۹,۶۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ چک ۶۱۶,۴۰۰ ۶۴۲,۱۰۰
۳ چک ۶۴۳,۲۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۷۰,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

حیوانات فشاری صندوقدار نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۲,۴۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
۱ چک ۶۴۰,۳۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
۳ چک ۶۶۸,۱۰۰ ۶۹۶,۰۰۰
۵ چک ۶۹۶,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

عروسک هوشمند سایز ۲۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۳۴۸,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۸۳,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۵,۸۳۴,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۵۲,۰۰۰ ۶,۰۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

واتر گیم کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۵ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

اسب موزیکال شاخدار جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۴۶,۰۰۰ ۲,۱۴۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۲۴,۰۰۰ ۲,۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۲,۱۱۵,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۷,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۲,۰۰۰ ۲,۴۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۴,۰۰۰ ۲,۳۰۲,۰۰۰
۱ چک ۲,۲۹۴,۰۰۰ ۲,۴۰۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۵۱۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۳۶۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۵۶,۰۰۰ ۲,۴۷۲,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۵۸,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۶۱,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

سمور باطری خور آبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۶۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ چک ۵۷۰,۴۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۳ چک ۵۹۵,۲۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۵ چک ۶۲۰,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا