لیست قیمت محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

پهباد ( دوربین ) w۸

قیمت کارتنی ۱۳,۵۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴,۰۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پهباد x۸

قیمت کارتنی ۶,۹۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۲۴۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پهباد hc۶۲۲

قیمت کارتنی ۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸,۹۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

پهباد D۵۰۵۳

قیمت کارتنی ۷,۴۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۷۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

واتر گیم یک دکمه

قیمت کارتنی ۲۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین کنترلی ۴ کانال LED

قیمت کارتنی ۱,۶۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

چتر طرحدار سایز۱۷

قیمت کارتنی ۴۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

آدامس شوخی حشرات

قیمت کارتنی ۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

چتر عروسکی شمعی سایز ۱۹

قیمت کارتنی ۵۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جغجغه خارجی جور

قیمت کارتنی ۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

سوزن توپ

قیمت کارتنی ۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

حباب ساز رگباری

قیمت کارتنی ۶۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا