فروش عمده ���������� �� ���������� �� �������������� �� �������� در پخش اسباب بازی برادران

قطار باطری خور نلیا

قیمت کارتنی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین رالی ساینا

قیمت کارتنی ۳۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین بنز پلیس

قیمت کارتنی ۲۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

اتوبوس فانتزی پلیس

قیمت کارتنی ۵۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

پیکان تاکسی قدرتی خزلی

قیمت کارتنی ۶۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پیکان قدرتی خزلی

قیمت کارتنی ۶۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تویوتا با سیستم تعلیق

قیمت کارتنی ۴۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

موتور دیویدسون سلفونی

قیمت کارتنی ۳۴۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین های خندان مای توی

قیمت کارتنی ۳۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماک نفتکش قدرتی مای توی

قیمت کارتنی ۷۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ماک نفتکش مای توی

قیمت کارتنی ۶۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماک کمپرسی قدرتی مای توی

قیمت کارتنی ۷۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا