فروش عمده ���������� �� ���������� �� �������������� �� �������� در پخش اسباب بازی برادران

هلی کوپتر جنگی

قیمت کارتنی ۳۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

بنز AMG۶*۶ جعبه

قیمت کارتنی ۴۳۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

سوپر فراری پلیس

قیمت کارتنی ۳۰۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سوپر فراری رنگی

قیمت کارتنی ۳۰۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سوپر فراری مک کوئین

قیمت کارتنی ۳۰۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

نیسان جرثقیل وکیوم

قیمت کارتنی ۲۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان متوسط وکیوم

قیمت کارتنی ۲۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

ماشین بنز پلیس

قیمت کارتنی ۲۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین بنز اسپرت

قیمت کارتنی ۱۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مک کوئین ۴ عددی سامان

قیمت کارتنی ۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

پیکان جوانان خزلی

قیمت کارتنی ۵۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان متوسط سلفونی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا