فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین فلزی نظامی مدل ۲۳a

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۱۷,۰۰۰ ۵,۱۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۵۲,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۸۸,۰۰۰ ۵,۴۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۲۴,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

ماشین شاسی بلند p۲ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۲۴,۰۰۰ ۱,۹۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

سوپر آئودی پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۲۴,۶۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۳۵,۸۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۴۷,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

آفروید سیبیلو پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۴۲۶,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۲ ماهه ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۴۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کامیون معدن ۱۳۰ زرین F۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۳,۵۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۵۰۷,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۹۲,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

بیل قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تانک قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

موستانگ قدرتی استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیسی استند قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیس قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۷۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۵,۲۰۰ ۵۸۹,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا