لیست قیمت �������� �������� �� ���� �������� �� ���� �������� در پخش اسباب بازی برادران

آیس پک اسلایم گلکسی

قیمت کارتنی ۲۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اپل اسلایم فلور

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اپل اسلایم اکلیلی

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اپل اسلایم خامه ای

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۵۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۴۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

قیمت کارتنی ۹۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۵۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

اسلایم جور (چند مدل اسلایم)

قیمت کارتنی ۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم میوه ای

قیمت کارتنی ۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه

قیمت کارتنی ۲۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

واتر اسلایم

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی

قیمت کارتنی ۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا