قیمت عمده جامدادی، کارت آموزشی، دفتر و... در پخش اسباب بازی برادران

بسته ربات ۳ کاره همراه افزونه

قیمت کارتنی ۲,۸۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۰۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تخته وایت برد و ساعت آموزشی

قیمت کارتنی ۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تخته جادویی پروانه

قیمت کارتنی ۲۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تخته جادویی و وایت برد کامیون

قیمت کارتنی ۵۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کارت بازی آموزش انگلیسی

قیمت کارتنی ۳۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

جامدادی رومیزی - بازی و آموزش

قیمت کارتنی ۱۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تخته جادویی کلبه کوچک

قیمت کارتنی ۴۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

آموزش نقاشی و فلش کارت

قیمت کارتنی ۲۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کتاب آموزشی رنگ آمیزی کودک

قیمت کارتنی ۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

سطل زباله کودک

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

جامدادی پلنگی

قیمت کارتنی ۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر وایت برد ماژیک دار

قیمت کارتنی ۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا