خرید عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • لوازم التحریر خارجی

  لوازم التحریر...

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

 • سایر لوازم تحریر

  سایر لوازم تحریر

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۲۰ کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۲۰۰ ۲۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۶,۷۰۰ ۲۷۳,۵۰۰
۳ ماهه ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو ( جعبه ای )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۱,۷۰۰ ۸۷۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۷۹,۸۰۰ ۹۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۷,۹۰۰ ۹۲۹,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۶,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تبلت ضرب کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۷,۶۰۰ ۳۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۴۰۰ ۳۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۳۸۱,۲۰۰ ۳۹۰,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

جدول ارزش مکانی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۲,۹۰۰ ۲۲۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۳۰,۳۰۰ ۲۳۶,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۷,۶۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۳ ماهه ۲۴۵,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

دفتر ۵۰ برگ طلقی فنری فانتزی آپادانا کد ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۹۸,۷۰۰ ۳۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ طلقی سیم دوبل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۹۸,۷۰۰ ۳۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب فانتزی آپادانا کد ۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۹۰۰ ۲۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۴۰,۶۰۰ ۲۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۲۴۸,۳۰۰ ۲۵۴,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب نقاشی آپادانا کد ۱۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۹۰۰ ۲۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۴۰,۶۰۰ ۲۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۲۴۸,۳۰۰ ۲۵۴,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دفتر ۸۰ برگ ته چسب فانتزی آپادانا کد ۱۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۴,۸۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۵,۹۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۶,۹۰۰ ۳۶۶,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۸,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب کلاسیک آپادانا کد ۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۹۰۰ ۲۳۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۴۰,۶۰۰ ۲۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۲۴۸,۳۰۰ ۲۵۴,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دفتر ۸۰ برگ ته چسب کلاسیک آپادانا کد ۲۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۴,۸۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۵,۹۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۶,۹۰۰ ۳۶۶,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۸,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ ته چسب رنگی آپادانا کد ۲۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۴,۸۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۵,۹۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۶,۹۰۰ ۳۶۶,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۸,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد
بالا