فروش عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

دفتر ۱۰۰ برگ جلد سخت فانتزی آپادانا کد ۳۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۸,۶۰۰ ۵۵۱,۹۰۰
۲ ماهه ۵۵۲,۸۰۰ ۵۶۶,۴۰۰
۳ ماهه ۵۶۷,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دفتر جلد سخت کلاسیک آپادانا کد ۳۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۸,۶۰۰ ۵۵۱,۹۰۰
۲ ماهه ۵۵۲,۸۰۰ ۵۶۶,۴۰۰
۳ ماهه ۵۶۷,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دفتر پولیشی ۵۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۳۰۰ ۶۵۲,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۴,۵۰۰ ۶۶۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۷۱,۷۰۰ ۶۸۷,۳۰۰
۳ ماهه ۶۸۹,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

کاور مهد کودک آستین سرخود آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۹,۳۰۰ ۸۸۶,۱۰۰
۱ ماهه ۸۸۲,۵۰۰ ۹۱۰,۱۰۰
۲ ماهه ۹۰۵,۷۰۰ ۹۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۹۲۹,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو ( جعبه ای )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۱,۲۰۰ ۸۳۱,۵۰۰
۱ ماهه ۸۳۳,۱۰۰ ۸۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۸۵۵,۰۰۰ ۸۷۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷۷,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۳۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۶۵۴,۵۰۰ ۶۷۰,۷۰۰
۲ ماهه ۶۷۱,۷۰۰ ۶۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۶۸۹,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دفتر کلاسوری قفل پلاستیکی آپادانا کد ۴۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۲,۷۰۰ ۷۶۲,۲۰۰
۱ ماهه ۷۶۲,۸۰۰ ۷۸۲,۸۰۰
۲ ماهه ۷۸۲,۹۰۰ ۸۰۳,۴۰۰
۳ ماهه ۸۰۳,۰۰۰ ۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

دفتر پلنر هفتگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۹,۹۰۰ ۴۸۱,۹۰۰
۱ ماهه ۴۸۲,۶۰۰ ۴۹۴,۹۰۰
۲ ماهه ۴۹۵,۳۰۰ ۵۰۷,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰۸,۰۰۰ ۵۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۸ عدد

دفتر برنامه ریزی تحصیلی آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۹,۹۰۰ ۴۸۱,۹۰۰
۱ ماهه ۴۸۲,۶۰۰ ۴۹۴,۹۰۰
۲ ماهه ۴۹۵,۳۰۰ ۵۰۷,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰۸,۰۰۰ ۵۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶ عدد

دفتر پلنر روزانه آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۹,۹۰۰ ۴۸۱,۹۰۰
۱ ماهه ۴۸۲,۶۰۰ ۴۹۴,۹۰۰
۲ ماهه ۴۹۵,۳۰۰ ۵۰۷,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰۸,۰۰۰ ۵۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

استیک نوت ( STICKY NOTES ) A۶ خط دار SAM

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۳,۳۰۰ ۵۷۸,۱۰۰
۱ ماهه ۵۷۸,۵۰۰ ۵۹۳,۷۰۰
۲ ماهه ۵۹۳,۷۰۰ ۶۰۹,۳۰۰
۳ ماهه ۶۰۹,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

استیک نوت ( STICKY NOTES ) اسکای a۶ رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۸۸,۷۰۰ ۷۰۶,۸۰۰
۲ ماهه ۷۰۶,۸۰۰ ۷۲۵,۴۰۰
۳ ماهه ۷۲۵,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا