فروش عمده منچ ها ، شطرنج ها، دبرنا، تخته نرد و ... در پخش اسباب بازی برادران

منچ و شطرنج سلفونی مربع

قیمت کارتنی ۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ گرد اعلا بهزاد

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ سفره ای بهزاد

قیمت کارتنی ۵۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

شطرنج ۷ بازی

قیمت کارتنی ۳۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج کلاسیک

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۶ عدد

منچ و مارپله خانواده کلاسیک فکرآوران

قیمت کارتنی ۹۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تخته نرد چوبی فکرآوران

قیمت کارتنی ۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۵۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

اتللو و شطرنج جعبه ای آهو

قیمت کارتنی ۲۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج و تخته نرد مگنتی بردیا

قیمت کارتنی ۵۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج و تخته نرد مگنتی شوالیه

قیمت کارتنی ۵۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج و مارپله مگنتی پرشیا

قیمت کارتنی ۳۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج تهران فکر آوران

قیمت کارتنی ۲۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا