پازل خشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶,۶۰۰ ۱۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷,۱۰۰ ۱۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۳ ماهه ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا